Samtliga kurser och kursavgifter avser medlemmar i TBSK. Medlemsskap erhålls genom att köpa familjemedlemsskap via denn awebshop. Avseende medlemsskap, se TBSKs hemsida.

Anmälan är bindande. Betald avgift för kurs återbetalas ej. Vid sjukdom erbjuds, i mån av plats, deltagande i motsvarande kurs samma sommar.

Kurser genomförs oavsett väderlek.

Om kursmoment ej kan genomföras pga väderlek, tex hård vind, kan TBSK i mån av plats erbjuda deltagaren möjlighet att genomföra detta moment vid senare tillfälle.

TBSK sparar information om anmälda deltagare för att kunna ha deltagarlistor vid kurserna. Vidare sparar TBSK information för att kunna kommunicera med medlemmar om föreningens aktiviteter. Om deltagare vill ej vill att TBSK ska behålla information eller om deltagare vill få utdrag på sparad information, vänligen meddela oss via "Kontakta oss".

   

Textalk Webshop